ફળ

વિક્શનરીથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

ગુજરાતી[ફેરફાર કરો]

શબ્દોત્પત્તિ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત फल (ફલ)થી આવેલું છે।

નામ[ફેરફાર કરો]

Script error

  1. ઝાડ, વેલા, અને વનસ્પતિની બીજોત્પત્તિ; જેમાંથી પોતે નવો ફણગોનો ફરીને ઉદ્ભવ થાય એવી વનસ્પતિ ઊપજ
  2. પરિણામ


ઉત્પત્તિત શબ્દો[ફેરફાર કરો]

અનુવાદ[ફેરફાર કરો]

વાયુમંડળ એક બિંદુની ઉપર