અજ્ઞાન

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं] જ્ઞાનનો અભાવ; અબુધપણું (૨) અવિદ્યા; માયા (૩) વિo જેને સાન-સમજ નથી એવું (૪) અભણ (૫) અજાણ