અને

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

સંયોજક

ઉપયોગ[ફેરફાર કરો]

એક થી વઘુ કર્તા ને જૉડવા.