અવિભાજ્યતા

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અવિભાજ્યતા=ભાગી ન શકાય ,વિભાગી ના શકાય તેવું