આર્જવ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search
 • ૧. પું.
  • (પુરાણ) ગાંધાર દેશના રાજા શકુનિના છ ભાઈમાંનો એ નામનો એક. તેને ભારતના યુદ્ધમાં ઈરાવાને માર્યો હતો.
 • ૨. ન.
  • ઋજુતા; નિખાલસપણું; સરળતા; સીધાપણું.

વ્યુત્પત્તિ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત
વ્યુત્પત્તિ શબ્દ: ऋजु (ઉચ્ચાર: ઋજુ, અર્થ: સરલ)
  • ખુશામત.
  • ચોખ્ખે ચોખ્ખી વાત કરવાનો સ્વભાવ.
  • નમ્રતા.
  • નિયમ પાળવાનો નિશ્ચય; દૃઢતા.
  • પ્રમાણિકપણું; અકુટિલતા.
  • વિનવણી; કાલાવાલા; આજીજી.
  • સાદાઈ.

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

 • ભગવદ્ગોમંડલ કોશ કચેરી, ગોંડલ, સંપાદક (૧૯૪૪) ભગવદ્ગોમંડલ[૧], page 1094