ઊંટ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ગુજરાતી

સમાનાર્થી:- ઉષ્ટ્ર, આકાશમુનિ,દાશેર

Type

નo

Meaning

[सं. उष्ट्र, प्रा. उज=સિંચવું] (રણમાં ખૂબ ખપનું) એક ઊંચું પશુ

નામ

અનુવાદ