ઊપજ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

પેદાશ (૨) આવક; મળતર (૩) નફો