એકમેક

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

અo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[दे. एक्केक्कम?કે एक्कमेक्क=પ્રત્યેક?] પરસ્પર; માંહોમાંહે (૨) સo એકબીજું; અન્યોન્યવાચક સo (કર્તા વિભક્તિમાં વપરાતું નથી)