એકાદ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

વિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo म.; એક+અર્ધ] કોઇ એક (૨) એક અથવા બે (૩) ભાગ્યે એક; વિરલ