ઓકવું

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

સoક્રિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

ઊલટી કરવી (૨) લીધેલું પાછું આપવું (લા.) (૩) કહી નાખવું