ઓચિંતુ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

વિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

અણચિંતવ્યું (૨) અo અણધારી રીતે; એકદમ