કડક

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

વિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[રવo] બડૂકો બોલે એવું (૨) [सं. कक्खट] કઠણ; આકરું (૩) કાચું; અપરિપક્વ (૪) કડાકાવાળું; ભૂખ્યું; ઉપવાસી (૫) સ્ત્રીo [सं. खंडक] કાનનું એક ઘરેણું (૬) તખતી (બારીની)