ખોલવું

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

સoક્રિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[જુઓ ખુલ્લું] ઉઘાડવું (૨) કાઢવું; સ્થાપન કરવું