ખોલવું

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

સoક્રિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[જુઓ ખુલ્લું] ઉઘાડવું (૨) કાઢવું; સ્થાપન કરવું