ગુરૂતમ સાધારણ અવયવ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અંગ્રેજી: Highest common Factor ( HCF)