ચક્રાકાર

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

વિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[+आकार] ચક્રના આકારનું (૨) પુંo સંગીતમાં એક અલંકાર