લખાણ પર જાઓ

ચરબી

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा.] પ્રાણીઓના માસમાં રહેલો તેલી પદાર્થ (૨) મદ, અભિમાન (લા.)