છજું

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[प्रा. छज्ज છાજવું; શોભવું, કે दे. छज्जिआ=છછરી છાબડી ઉપરથી] ઝરૂખો