જાનકી

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] (સં.) સીતા

En[ફેરફાર કરો]

Sita

Consort of Lord Rama

Key female character from Ramayan

Icon of good character among Women


Synonyms/સમાનાર્થી: સીતા, વૈદેહી