જ્ઞાન

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

જાણવું તે; જાણ (૨) ખબર; માહિતી (૩) ભાન; પ્રતીતિ (૪) સમજ કે સમજવા જેવી વસ્તુ ('એ તો જ્ઞાન મને ગમતું નથી...') (૫) બ્રહ્મજ્ઞાન

English Meaning[ફેરફાર કરો]

1. information in mind: general awareness or possession of information, facts, ideas, truths, or principles Her knowledge and interests are extensive.

2. specific information: clear awareness or explicit information, e.g. of a situation or fact I believe they have knowledge of the circumstances.

3. all that can be known: all the information, facts, truths, and principles learned throughout time With all our knowledge, we still haven't found a cure for the common cold.

4. learning through experience or study: familiarity or understanding gained through experience or study knowledge of nuclear physics

5. communication transmission of information: information services and the storage and transmission of information, especially within a large organization