ઝંડો

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo हिं.; म. झेंडा; सं. ध्वजदंड, प्रा. झअदंड પરથી?] ઝુંડો; ધ્વજ (૨) ઝુંબેશ (લા.) (૩) પક્ષ કે તેની આગેવાની કે દોરવણી