ઝરવું

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

અoક્રિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

सं. क्षर्; प्रा. झर; કે सं. झृ.?] (પ્રવાહીનું) ધીમે ધીમે બહાર નીકળવું; સ્રવવું