ટાણું

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo म. टाणें; સરo ટાંકણું (ટંક)] સારોનરસો પ્રસંગ-અવસર (૨) સંધિ; લાગ