ઠોકર

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo दे. टक्कर; म., हिं. ठोकर] ઠેસ; ચલાવવા પગનું વસ્તુ સાથે ટિચાવું તે (2) [લા.] ભૂલ (3) ખોટ