ઢાંચો:લિપિઊંધું

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

આ પાનાનું દસ્તાવેજીકરણ છે અહિયાં:ઢાંચો:લિપિઊંધું/દસ્તાવેજીકરણ. [ફેરફાર]


વપરાશ[ફેરફાર કરો]

This is an analogue of {{ભાષાઊંધું}} for script codes. Given a script name, it returns a script code. If a script name is not recognized, returns empty string.

Just like with {{ભાષાઊંધું}}, the mapping is not injective; both {{ભાષાઊંધું|Latin}} and {{ભાષાઊંધું|Roman}} will return "Latn".

Warning: not all script names are recognised (yet). To add a script name, create a page "ઢાંચો:લિપિઊંધું/name" containing only the script code as its contents. See વિશેષ:ઉપસર્ગIndex/ઢાંચો:લિપિઊંધું for a list of currently recognised names.


આ પણ જુઓ[ફેરફાર કરો]