થાણું

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[सं. स्थान; प्रा. थाण] સ્થાન; મથક; પડાવ; કેન્દ્ર (૨) [दे. थाणय]= ચોકી થાણું] પોલીસચોકી; દેવડી (૩) [प्रा. थाणय (स्थानक) કયારો] ખામણું (વાવવા માટે)