દડો

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

['દડવું' 'દડવડવું' (ગબડવું) ઉપરથી?] ગોળાકાર ચીજ (ખાસ કરીને રમવાની તે)