દડો

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

['દડવું' 'દડવડવું' (ગબડવું) ઉપરથી?] ગોળાકાર ચીજ (ખાસ કરીને રમવાની તે)