દવ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] વન (૨) દાવાનળ (૩) સંતાપ (લા.) (દવ ઊઠવો દવ બળવો, દવ લાગવો)