ધન

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (અo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. धन्य, प्रा . धन्न] ધન્ય (૫.)

Type[ફેરફાર કરો]

નામ ન.

Meaning[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

દોલત; પૈસો (૨) સમૃદ્ધિ. જેમ કે, પશુધન, વિદ્યાધન (૩) એક રાશિનું નામ (૪) વિo વત્તા બતાવતું; 'પૉઝિટિવ' (ગ અને પ. વિ)