નક્કી

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ.] ચોક્કસ; ખાતરીવાળું (૨) અo જરૂર; ખચીત (નક્કી કરવું, નક્કી થવું)