નસિયત

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
 • સ્ત્રી.
  • બોધ; નસીહત; શિખામણ.
  • શબ્દપ્રહાર; ઠપકો; બોલ.
  • સજા; શિક્ષા.
  • ઉદાહરણ
   1938, ઝવેરચંદ મેઘાણી, અપરાધી, page ૧૭૦:
   “પરંતુ એની પોતાની ચોખ્ખી કબૂલાત, અને આપણે જે બીના બનેલી જાણીએ છીએ તે બેઉના અંકોડા જોડીએ એટલે ચોખ્ખું લાગે છે કે એણે જૂઠ નથી કહ્યું. એ ગુનેગાર હોઈને એ ઇડિયન પીનલ કોડની કલમ ૨૨૨ હેઠળ નસિયતને પાત્ર ઠરે છે એ પણ નિઃસંશય છે.”
 • રૂઢિપ્રયોગ
  • ૧. નસીયત આપવી-દેવી = (૧). બોધ દેવો; શિખામણ આપવી. (૨). શાબ્દિક પ્રહાર કરવો; ઠપકો આપવો.
  • ૨. નસીયત મળવી = (૧). શિખામણ મળવી. (૨). સજા થવી; ખો ભીલી જવાય તેમ થવું.
  • ૩. નસીયત લાગવી = બોધ મળવો; શિખામણ મળવી.

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]