પરવા

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा.] દરકાર; પરભા (૨) ગરજ (પરવા કરવી, પરવા રાખવી)