પ્રમીતિ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  • સ્ત્રી.
    • મૃત્યુ
    • વધ.

વ્યુત્પત્તિ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

  • ભગવદ્ગોમંડલ કોશ કચેરી, ગોંડલ, સંપાદક (૧૯૪૪) ભગવદ્ગોમંડલ[૧], page 5955