પ્લવન

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

પ્લવન[ફેરફાર કરો]

1 ન○ કૂદકો, ઠેકડો, છલાંગ, બલાંગ

2 [सं.] નo તરવું તે

3 [ સં. ] न. કૂદી જવું તે.

4 न. ડૂબકી મારવી તે.

5 न. પાણી ઉપર તરવું તે; તરણ.

6 न. હોડી.

7 वि. અનુક્રમે નીચાણમાં જનાર.