ફાચર

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[ફાડ+ચું (फा. चह)] લાકડાની નાની ચીર; ફાંસ (૨) સુતારનું એક ઓજાર (૩) નડતર (લા.)