બનાવ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

['બનવું' ઉપરથી] બીના; પ્રસંગ; ઘટના (૨) બનત; મેળ; સ્નેહ; બનતું આવવું તે