બહુમત

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo; નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

મોટા ભાગનો મત