ભદ્ર

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. भद्र] મોટા કોટની અંદરનો નાનો કોટ (૨) [સરo ભદ્રાકરણ] ભદલ

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] કલ્યાણકારી (૨) માંગલિક (૩) ભાગ્યશાળી (૪) સભ્ય; ખાનદાન (૫) નo કલ્યાણ (૬) સોનું (૭) સંગીતમાં એક અલંકાર (૮) મોટા કોટની અંદરનો નાનો કોટ (૯) [સરo ભદ્રાકરણ] ભદલ