ભરાવો

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

['ભરાવું' ઉપરથી] ભરાવું-જમા થવું તે; જથો; જમાવ (૨) પૂર્ણતા; ભરપૂરતા