મોલાત

વિકિકોશમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

Type

નામ (નo)

Meaning

ખેતરમાંનો ઉભો પાક

ગુજરાતી

નામ

અનુવાદ