રજત

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] રૂપાનું (૨) ધોળાશપડતું (૩) નo રૂપું