રાખ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[प्रा. रक्खा (सं.रक्षा); સરo हिं., म.] રાખોડી; ભસ્મ (૨) ['રાખવું'પરથી] રખાત (૩) રાખવું તે (૪) (લા.) ધૂળ જેવું તુચ્છ તે