વાઘ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ ( પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[प्रा. वग्घ (सं. व्याघ्र)] એક હિંસ્રક પ્રાણી; શેર