વાળ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

તમારી સાથે મારો jag-જગ નો નાતો હૈયા માં છે હજારો મીઠી વાતો દિલ ની ધડકન ને આતુર આ આંખો પૂછી રહી છે સુ..........તમે પણ મને એમ જ ચાહ્સો.....?