વિકિકોશ:આજનો શબ્દ/૦૩ ૨૦

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Writing star.svg

આજનો શબ્દ
માર્ચ ૨૦
ભોંઠામણ ન.
  • શરમ લાગવી તે; ભોંઠું પડવું તે; લજ્જા; લાજ; શરમ; શરમિંદાપણું; નીચાજોણું.