વિભવતૃષ્ણા

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  • ૧. [સં.] (સ્ત્રી.) વિનાશની તૃષ્ણા; બૌદ્ધ સંપ્રદાયની ત્રણ માંહેની એક પ્રકારની તૃષ્ણા.

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

  • ભગવદ્ગોમંડલ કોશ કચેરી, ગોંડલ, સંપાદક (૧૯૪૪) ભગવદ્ગોમંડલ[૧], page ૮૦૮૦