ઇચ્છિત ફાઈલો

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૨:૩૨, ૧૦ મે ૨૦૨૧એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

નીચેની ફાઈલ વપરાઈ છે પણ તે વિહરમન નથી. ફાઈલ અહીં હોવા તેવી ફાઈલોને પણ પરદેશી રીપોસીટરીમાંથી ફાઈલો યાદીમાં જોઈ શકાય છે. આવા પુનરાવર્તનોને struck out કાઢી નાખવામાં આવશે.વધારામાં, અસ્તિત્વમાં નહોય તેવી ફાઈલધરાવતાં પાનાની યાદી શ્રેણી:ફાઇલોની ત્રૂટક કડીઓવાળાં પાનાં.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. ચિત્ર:Writing star.svg‏‎ (૩૫૫ કડીઓ)
 2. ચિત્ર:Redirectltr.png‏‎ (૩૦ કડીઓ)
 3. ચિત્ર:Edit-copy green.svg‏‎ (૧૯ કડીઓ)
 4. ચિત્ર:Wikipedia-logo.png‏‎ (૧૬ કડીઓ)
 5. ચિત્ર:Redirect arrow without text.svg‏‎ (૧૫ કડીઓ)
 6. ચિત્ર:At sign.svg‏‎ (૮ કડીઓ)
 7. ચિત્ર:Commons-logo.svg‏‎ (૮ કડીઓ)
 8. ચિત્ર:Crystal Clear action run.svg‏‎ (૭ કડીઓ)
 9. ચિત્ર:Wikimedia-logo.svg‏‎ (૭ કડીઓ)
 10. ચિત્ર:Wikimedia Community Logo.svg‏‎ (૭ કડીઓ)
 11. ચિત્ર:Text-x-generic with pencil.svg‏‎ (૬ કડીઓ)
 12. ચિત્ર:Wiktionary-logo.svg‏‎ (૫ કડીઓ)
 13. ચિત્ર:Symbol strong support vote.svg‏‎ (૩ કડીઓ)
 14. ચિત્ર:Vista-file-manager.png‏‎ (૩ કડીઓ)
 15. ચિત્ર:Wikinews-logo.svg‏‎ (૩ કડીઓ)
 16. ચિત્ર:Wikiquote-logo.svg‏‎ (૩ કડીઓ)
 17. ચિત્ર:Wikisource-logo.svg‏‎ (૩ કડીઓ)
 18. ચિત્ર:2rightarrow.png‏‎ (૨ કડીઓ)
 19. ચિત્ર:BTS Surasak Aug2014.jpg‏‎ (૨ કડીઓ)
 20. ચિત્ર:Broom icon.svg‏‎ (૨ કડીઓ)
 21. ચિત્ર:Magic Wand Icon 229981 Color Flipped.svg‏‎ (૨ કડીઓ)
 22. ચિત્ર:MediaWiki-2020-icon.svg‏‎ (૨ કડીઓ)
 23. ચિત્ર:Merge-arrow.gif‏‎ (૨ કડીઓ)
 24. ચિત્ર:Metawiki.svg‏‎ (૨ કડીઓ)
 25. ચિત્ર:Wikibooks-logo.svg‏‎ (૨ કડીઓ)
 26. ચિત્ર:Wikidata-logo.svg‏‎ (૨ કડીઓ)
 27. ચિત્ર:Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg‏‎ (૨ કડીઓ)
 28. ચિત્ર:Wikipedia-logo-v2-gu-rekha-new.png‏‎ (૨ કડીઓ)
 29. ચિત્ર:Wikispecies-logo.svg‏‎ (૨ કડીઓ)
 30. ચિત્ર:Wikiversity logo 2017.svg‏‎ (૨ કડીઓ)
 31. ચિત્ર:Wikivoyage-Logo-v3-icon.svg‏‎ (૨ કડીઓ)
 32. ચિત્ર:6 Aralık 2009 Bakü toplantısı.jpg‏‎ (૧ કડી)
 33. ચિત્ર:A blue sky8.JPG‏‎ (૧ કડી)
 34. ચિત્ર:Achtung.svg‏‎ (૧ કડી)
 35. ચિત્ર:Alien-hack-master.png‏‎ (૧ કડી)
 36. ચિત્ર:Ambox content.png‏‎ (૧ કડી)
 37. ચિત્ર:Ambox notice.png‏‎ (૧ કડી)
 38. ચિત્ર:Angle of elevation and angle of depression - gu.svg‏‎ (૧ કડી)
 39. ચિત્ર:Animated-Flag-Sweden.gif‏‎ (૧ કડી)
 40. ચિત્ર:Animated-Flag-United-Kingdom.gif‏‎ (૧ કડી)
 41. ચિત્ર:Artículo bueno.svg‏‎ (૧ કડી)
 42. ચિત્ર:Aubergine.jpg‏‎ (૧ કડી)
 43. ચિત્ર:Baku4 meetup11.JPG‏‎ (૧ કડી)
 44. ચિત્ર:Bandeira pt.gif‏‎ (૧ કડી)
 45. ચિત્ર:Blue Glass Arrow.svg‏‎ (૧ કડી)
 46. ચિત્ર:Bot Bienvenido.png‏‎ (૧ કડી)
 47. ચિત્ર:CC-devnations.svg‏‎ (૧ કડી)
 48. ચિત્ર:CC-logo.svg‏‎ (૧ કડી)
 49. ચિત્ર:Chef Kene.jpg‏‎ (૧ કડી)
 50. ચિત્ર:Christchurch Art Gallery, Christchurch, New Zealand.jpg‏‎ (૧ કડી)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)