અન્યત્ર વાળેલાં પાનાંઓની યાદી

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૧:૫૨, ૧૬ મે ૨૦૨૧એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. 1 →‎ એક
 2. 11 →‎ અગીયાર
 3. 12 →‎ બાર
 4. 13 →‎ તેર
 5. 14 →‎ ચોવદ
 6. 15 →‎ પંદર
 7. 16 →‎ સોળ
 8. 17 →‎ સત્તર
 9. 18 →‎ અઢાર
 10. 19 →‎ ઓગણીસ
 11. 2 →‎ બે
 12. 20 →‎ બીસ
 13. 3 →‎ ત્રણ
 14. 4 →‎ ચાર
 15. 5 →‎ પાંચ
 16. 6 →‎
 17. 7 →‎ સાત
 18. 8 →‎ આઠ
 19. 9 →‎ નવ
 20. Deterministic Marxism →‎ deterministic marxism
 21. Gudżarati →‎ gudżarati
 22. Main Page →‎ મુખપૃષ્ઠ
 23. Penjabi →‎ Punjabi
 24. deterministic Marxism →‎ deterministic marxism
 25. Викцёнаръ →‎ Вики-словарь
 26. كن →‎ કુન
 27. आफ़्रीकी →‎ अफ़्रीकी
 28. कन्नड →‎ कन्नड़
 29. અઁગ્રેજ઼ી →‎ અંગ્રેજી
 30. અનળ →‎ અનલ
 31. અલ્સેશિયન →‎ અલ્સાસી
 32. આફ્રીકી →‎ અફ્રીકી
 33. ઇત્તેફાક →‎ ઇત્તિફાક
 34. કાન્તા →‎ કાંતા
 35. કાળો →‎ કાળું
 36. કીર્તિસંભ →‎ કીર્તિસ્તંભ
 37. ગ્રીક →‎ યૂનાની
 38. નીલો →‎ નીલું
 39. નેપાલ →‎ નેપાળ
 40. નેપાલી →‎ નેપાળી
 41. પીળો →‎ પીળું
 42. ફ્રાન્સીસી →‎ ફ્રાંસીસી
 43. બંગાલી →‎ બંગાળી
 44. લીલો →‎ લીલું
 45. વિક્શનરી →‎ વિકિકોશ
 46. વિક્ષનરી →‎ વિકિકોશ
 47. શબદ →‎ શબ્દ
 48. હીબ્રૂ →‎ યહૂદી
 49. ૧૨ →‎ બાર
 50. ૧૩ →‎ તેર

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)