ષટ્પદ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

છ પગવાળું (૨) છ પદવાળું (કાવ્ય) (૩) પુંo ભમરો