સફર

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ.] હિજરી સનનો બીજો માસ (૨) સ્ત્રીo [दे.; अ.] પ્રવાસ; મુસાફરી (૩) [સરo अ.] વહાણની મુસાફરી