સમયસૂચકતા

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

સમય ને અનુરૂપ તાત્કાલિક કામ કરવાની વિચક્ષણ બુદ્ધિશક્તિનો ગુણ.

સમયસૂચક - સમયાનુરૂપ તાત્કાલિક કામ કરવાની બુદ્ધિશક્તિવાળું.